วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

ถอดบทความรามเกียรติ์

                              
เมื่อนั้น
พระสยมภูวญาณเรืองศรี

ได้ฟังนนทกพาที
ภูมีนิ่งนึกตรึกไป
ไอ้นี่มีชอบมาช้านอน
จำจะประทานพรให้
คิดแล้วก็ประสิทธิ์พรชัย
จงได้สำเร็จมโนรถ ฯ

ฯ ๔ คำ ฯ
บัดนั้น
นนทกผู้ใจสาหส
รับพรพระศุลีมียศ
บังคมลาแล้วบทจรไป ฯ

ฯ ๒ คำ ฯ เสมอ
ครั้นถึงบันไดไกรลาส
ขัดสมาธินั่งยิ้มริมอ่างใหญ่
คอยหมู่เทวาสุราลัย
ด้วยใจกำเริบอหังการ์ ฯ

ฯ ๒ คำ ฯ


                                                                   

 แปลบทความ
 เมื่อพระศิวะ ได้ฟังนนทกกล่าวเช่นนั้น  ก็ไคร่คิดว่านนทกผู้นี้มีความดีความชอบควรที่จะให้พร จึงประทานพรให้ดังใจที่นนทกต้องการ     นนทกนั่งประจำอยู่ที่บันไดของเชิงเขาไกรลาส โดยมีหน้าที่ล้างเท้าให้แก่เหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระอิศวร เหล่าเทวดาที่พากันมาเข้าเฝ้าพระอิศวรได้ยื่นเท้าให้ล้างแล้วมักแหย่เย้าหยอกล้อนนทกอยู่เป็นประ                                                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น